forberedende kurs ERF3102
Hvitevareteknikk_logo

   Forberedende kurs for privatisteksamen i ERF3102

                                                                           

Hvitevareteknikk holder forberedende kurs for de som skal ta skriftlig eksamen som privatister i faget ERF3102 - Elektroreparatørfaget.


For  informasjon og påmelding send e-post til:

-oystein@hvitevareteknikk.no /

-kristoffer@hvitevareteknikk.no

 Innhold i kurset

Teori og eksamensoppgaver.

Varighet 1 dag

 Under kurset går vi igjenom hvordan melde seg opp. Oppbygning av eksamensbesvarelse. Vi tar for oss Ohms lov og fordelingssystemer i Norge. Teori om motor (stjerne/trekant). Oppfriskning av mikro og induksjon samt garanti / reklamasjon og lovverk. Rèelle eksamensoppgaver vil bli gjennomgått og oppgaver vil bli gitt for besvarelse. Gjennomgang av det som kan skje på den praktiske fagprøven.


Etter endt kurs skal deltageren kunne:

- Få en god eksamenskarakter

 

Kurset er rettet mot de som skal opp til skriftlig eksamen og siden gjennomføre praktisk prøve for fagbrev i elektroreparatørfaget.

 


Teori og bespisning foregår i vår kantine i brennaveien 4, 1481 Hagan.

Kjølekurs

Hvitevareteknikk i samarbeid med Elektronikkbransjen og Serviceutvalget for alle leverandører, holder grunnleggende kurs i kjøleteknikk for bransjen, følg med på våre hjemmesider for datoer og påmelding.


Trykk "kjølekurs" i menyen på toppen for å lese mer.

Etter endt kurs skal deltageren kunne:

Beskrive virkemåte av et kjøleanlegg.


Utføre korrekt feilsøking


gjøre inngrep og utskifting av komponenter i kjøleanlegget.


Kjølekurset krever ingen forhåndskunnskaper i faget!

            
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved